کاگی (Kagi)

کاگی

در مطلب پیشن با نمودار رنکو آشنا شدیم. در این مطلب نیز با یکی دیگر از کندل‌های ژاپنی آشنا می‌شویم.

دقیقا مانند رنکو که نوع خاصی از کندل‌های ژاپنی به حساب می‌آید، کاگی نیز نوع دیگری از کندل‌ها است که شکل خاصی دارد و توسط ژاپنی‌ها طراحی و در بازار مشهور شده است.

این نوع نمودار از یک سری خطوط عمودی برای اشاره به قیمت دارایی و رفتار آن استفاده می‌کند. پس از هر بار بسته ‌شدن،‌ هریک از خطوط به صورت افقی حرکت می‌کنند.

کاگی به طور خاص زمان را به عنوان یک عامل در تحلیل نمودار حذف می‌کند و همچنین با حذف التهابات مقطعی که در قیمت به وجود می‌آید، تصویری واضح‌تر از روند قیمتی دارایی را نشان می‌دهد.

در مطلب بعدی، نقطه و شکل را بررسی خواهیم کرد.

منبع: newsbtc.com