گلدمن سَكس: طلا تا سال ٢٠٢٢ به ٢٣٠٠$ مي رسد، بيتكوين چطور؟

دلار امريكايي كم ارزش به عنوان يك ارز ذخيره اي كه با سرمايه گذاراني كه دنبال جايگزيني جذاب هستند همراه شده ميتوانند هم بالا رفتن بي تي سي و هم طلا را ببينند.

كمپاني بزرگ بانكي سرمايه گذاري گلدمن سَكس ميگويد قيمت طلا ٢٠٪؜ افزايش مي يابد و به ٢٣٠٠$ تا قبل از پايان ٢٠٢٢ ميرسد.

اين كالا تا ٣١ ژوييه ركورد هاي جديد بالايي بيشتر از ٢٠٠٠$ براي هر اونس ميزند ولي گلدمن اعتقاد دارد كه هنوز راه زيادي براي طلا در پيش است. طبق يك گزارش نقل شده از بلومبرگ، بانك معتقد است كه قيمت طلا تا ١٢ ماه اينده به ٢٣٠٠$ ميرسد— يك پيش بيني اصلاح شده كه در اصل ٢٠٠٠$ را پيش بيني كرده بود — به علت نگراني به خاطر ايستايي دلار امريكا. تحليلگران شركت گلدمن سَكس عنوان كردند كه در ٢٨ ژوييه كه يك ” سطح ركورد انباشت بدهي” از دولت امريكا و ” نگراني هاي جدي در مورد طول عمر دلار امريكا به عنوان ارز ذخيره شده” روي قيمت كالا تاثير گذاشته است. طلا در حال حاضر ١٩٧٥$ براي هر اونس است.

چيزی كه به طلا كمک ميكند، به بیت کوین هم كمک ميكند؟

گلدمن گفت اندازه هايي كه توسط دولت امريكا گرفته ميشوند تا اثر اقتصادي كه توسط پاندمي ايجاد شده را كم كنند — براي مثال پرداخت هاي محرك — به راحتي ميتوانند منجر به افزايش بدهي در بازپرداخت ارزي شوند. بانك اعلام كرد كه چنين موقعيت هايي باعث بالا بردن قيمت طلا و نقره ميشود.

در هر حال، همانطور كه دلار أمريكا به ارامي ارزشش را به عنوان ارز ذخيره اي از دست ميدهد خيلي ديگر از جايگزين هاي ارز فيات براي سرمايه گذاران جذاب تر خواهد بود.

كوين تلگراف در ٣١ ژوييه گزارش داد كه بيتكوين ( بي تي سي ) ميتواند مانع بهتري در برابر تورم باشد تا طلا. از مارچ رمزنگاري، همبستگي منفي تري با دلار تا طلا داشته است.