تصحیح قیمت بیت کوین آغاز می‌شود – اینجاست که نشان‌ می‌دهد بیت‌ کوین چقدر می‌تواند پایین بیاید.

تصحیح قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین ممکن است ناشی از تصحیح عمیق و درست باشد زیرا هنگام صعود، ضعف را نشان می‌دهد.

قیمت بیت کوین در ماه‌های اخیر روند گسترده‌ای را تجربه کرده است زیرا تقریباً از 10،000 دلار به 19،800 دلار افزایش یافته است. با این حال، در این منطقه با بالاترین قیمت 20،000 دلار مقاومت قابل توجه‌ای نشان داده است و باعث شده قیمت امروزه کاهش یابد؛ زیرا بیت کوین اکنون در 4 دسامبر به زیر 19،000 دلار رسیده است.

احتمال اصلاح شدن قیمت در طی روزهای اخیر و در میان کاهش حجم، به آرامی افزایش یافته است. برای اصلاح درست‌تر، می‌توان استدلال‌های متعددی ارائه داد که لزوماً برای بازار بد نیست.

در منطقه بالا همیشه مقاومت بزرگی وجود دارد.

چارت قیمت بیت کوین

همانطور که نمودار نشان می‌دهد، منطقه همیشه-بالا هنوز شکسته نشده است. با این حال، این اتفاق غیرمنتظره نیست، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی بالاترین رقم 2017 را به عنوان علامت برای سود احتمالی دارند. این آخرین مانع قبل از کشف بیت کوین است که تعیین اهداف بعدی را دشوار می‌کند.

با توجه به اینکه قیمت بیت کوین به روشی تقریباً عمودی به بالاترین حد خود رسیده است، به نظر نمی‌رسد در این مرحله شکست صعودی بیش از بالاترین سطح تاریخ وجود داشته باشد.

با این حال، تا زمانی که قیمت بیت کوین در این منطقه باقی بماند، می‌توان استدلال‌های زیادی را برای اصلاح بالقوه مطرح کرد.

به طور مشخص، در تلاش برای شکستن 20000 دلار که نشان دهنده تضعیف احتمالی حرکت است، حجم به شدت کاهش می‌یابد. دوم، آزمایش‌های بالای همیشگی در حال حاضر دریچه‌ای برای واگرایی نزولی در بازه زمانی روزانه را باز می‌کند.

این واگرایی نزولی هنوز تأیید نشده است اما برخی از سیگنال‌های بالقوه تغییر روند جزئی را نشان می‌دهد. در صورت تصحیح، مناطق اصلی برای تماشای پشتیبانی 16000 و 14،000 دلار است.

بالاترین رقم 2014 هم یکباره شکست.

نمودا قیمت بیت کوین

اقدام قیمت فعلی قابل مقایسه با اقدام قیمت در چرخه قبلی است. اوج 2014 به عنوان مقاومت نهایی عمل کرد، پس از آن اصلاح قابل توجه‌ای از 30٪ انجام شد.

این اصلاح اغلب به مقاومت قبلی بازمی‌گردد و همانطور که نمودار نشان می‌دهد، این مقاومت 800 دلار بود.

سپس بالاترین قیمت از طریق آن اصلاح صورت گرفت که باعث شد قیمت بیت کوین همچنان به بالاترین سطح جدید خود برسد.

اصلاح قیمت بیت کوین

از آنجا که بازارها معمولاً در هر چرخه به یک شکل عمل می‌کنند، تصحیح مشابه 30٪ قیمت بیت کوین را 14000 دلار اعلام می‌کند. علاوه بر این، بالاترین سطح بالایی قبلی در ژوئن 2019 نیز 14000 دلار است که آن را به عنوان یک هدف احتمالی برای یک حمایت احتمالی معرفی می‌کند.

چنین تصحیح 30 درصدی برای بازار ناسالم نیست و کاملاً رایج است. همچنین ممکن است فرصت ورود زیبایی برای راه‌اندازی مجدد به افراد دیر هنگام ارائه دهد.

سطوحی که باید در بازه‌های زمانی پایین تماشا کنید.

نمودار یک ساعته قیمت بیت کوین

چارچوب‌های زمانی قیمت پایین را نشان می‌دهند که یک وارونگی بالقوه در حال انجام است. دامنه‌ی تعریف شده با پشتیبانی در منطقه سبز حدود 18،500 دلار است. این سطح باید برای پشتیبانی حفظ شود تا حرکت صعودی را حفظ کند.

اگر نتواند پشتیبانی را حفظ کند، آزمایش مجدد منطقه 16000 دلاری بسیار محتمل است. با این حال، اگر بازار بیت کوین بخواهد حرکت صعودی را حفظ کند، مقاومت بالاتر در 19،500 دلار باید شکسته شود تا ادامه روند را تضمین کند. با این وجود، یک تلنگر پشتیبانی-مقاومت نزولی کلاسیک در اینجا اتفاق می‌افتد.

قیمت 19،400 دلار در گذشته مقاومت بود و پس از آن شکست جعلی اتفاق افتاد. همانطور که نمودار نشان می‌دهد، چنین شکست ناکامی اغلب از طریق مقاومت قبلی در برابر مقاومت مجدد تأیید می‌شود.

بنابراین، برای حرکت بیشتر صعودی، دلار آمریکا باید به ضعف خود ادامه دهد و قیمت بیت کوین باید از 19،500 دلار عبور کند. اگر این اتفاق نیافتد، بازپرداخت 18500 دلار و احتمالاً 16000 دلار روی میز است.

منبع: cointelegraph.com