خطوط روند رایج بیت کوین

روند رایج بیت کوین

در مطلب پیشین، خطوط روند تشکیل الگوهای نمودار را بررسی کردیم. خطوط روند رایج بیت کوین نیز مهم است. در مثال زیر، دو روند نزولی کوچک‌تر، هر دو با مقاومت غالب ناشی از اوج قیمت بالای تمام مدت بیت کوین، رد شده‌اند.

در مطلب بعدی، با سطوح حمایت و مقاومت آشنا خواهیم شد.

منبع: newsbtc.com