ترسیم خطوط روند

خطوط روند

در مطلب پیشین، با تعریف خطوط روند آشنا شدیم. در این مطلب ترسیم این خطوط را بررسی می‌کنیم.

همانطور که در مطالب قبل گفته شد، هنگام ترسیم خطوط روند، اطمینان حاصل کنید که این خطوط از طریق چندین نقطه‌ی تماس متصل هستند. حتی اگر خط روند در برخی نقاط نفوذ کند، تا زمانی که نقاط تماس کافی وجود داشته باشد، همچنان می‌تواند معتبر باقی بماند.

ترسیم خطوط روند

توجه کنید که خطوط روند ذهنی هستند. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند خط روند را فقط از طریق فتیله‌ها ترسیم کنند. در حالی که برخی دیگر از طریق شمع‌های بسته شدن قیمت، خطوط را رسم می‌کنند.

برخی دیگر از ترکیبی مبتنی بر غریزه و تجربه استفاده می‌کنند. به این نکته توجه کنید که هیچ روشی بر روش‌های دیگر برتری ندارد. با این حال، اعتبار بیشتری به روش بسته شدن خارج از خط روند متصل به بدنه‌ی شمع داده می‌شود.

خطوط روند می‌توانند به‌عنوان نقطه‌ای برای ثبت سفارش و موضع‌گیری استفاده شوند. خروج از ضرر نیز بسته به جهت روند، در زیر یا بالاتر از خط روند قرار می‌گیرند. سپس باید خط روند را قطع کنید تا متوقف شود.

در مطلب بعدی، با خط روند تشکیل دهنده کانال آشنا خواهیم شد.

لینک منبع: newsbtc.com