ترسیم خطوط روند

خطوط روند

در مطلب پیشین، با نمودارهای کندل ژاپنی آشنا شدیم. در این مطلب به ترسیم خطوط روند می‌پردازیم.

خطوط روند می‌تواند به صورت افقی، مورب یا حتی در امتداد منحنی ترسیم شود. خط روند می‌تواند به صورت کانال‌های موازی یا در یک زاویه خاص رسم شوند و یا به طور مداوم تشکیل یک شکل هندسی دهند.

بسته به الگوی شکل گرفته در طول یک خط روند، می‌توان سیگنال قدرتمندی را برای تشخیص ادامه روند قیمتی استخراج نمود.

خط روند به هر ترتیب بالاخره مانند قوانین شکسته خواهد شد. لذا باید در استفاده از این خطوط،‌ محل وقوع این نقاط شکست را شناسایی کنیم. هرچند این تحلیل قبل از وقوع صرفا یک پیش‌بینی خواهد بود.

نمودار قیمتی یک دارایی با لمس خط روند خیلی از اوقات بر می‌گردد. اما اگر این خط را بشکند، گاهی اوقات سیگنالی از حرکت انفجاری قیمت خواهد بود.

هنوز هم خط روند، یکی از ابزارهای تدوین استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران است.

در مطلب بعدی، حمایت و مقاومت را مورد بحث قرار خواهیم داد.

منبع: newsbtc.com