اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت

در مطلب پیشین، با انواع مختلف حمایت و مقاومت آشنا شدیم. در این مطلب به بررسی اندیکاتور حمایت و مقاومت می‌پردازیم.

اندیکاتورها هم بسته به ابزار می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال، میانگین‌های متحرک،‌ باند‌های بولینگر همراه با خطوط میانی SMA و ابر ایچیمیکو نیز می‌توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند.

اندیکاتور حمایت یا مقاومت
اندیکاتور حمایت و مقاومت

منبع: newsbtc.com