کندل های ژاپنی

کندل‌ های ژاپنی

در مطلب پیشین، با انواع نمودارها آشنا شدیم. در این مطلب نمودار کندل های ژاپنی را بررسی می‌کنیم.

هنوز هم بیشترین نمودار قیمتی مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال، کندل های ژاپنی سنتی هستند.

این نوع کندل اطلاعاتی در خصوص باز،‌ بسته، بالا و پایین قیمتی دارایی در اختیار می‌گذارد.

وقتی این کندل‌ها در توالی یا الگوهای خاصی قرار بگیرند، اغلب می‌توانند سیگنال قدرتمندی در مورد عملکرد قیمت باشند و می‌توانند پیش‌بینی از آینده حرکتی و روند قیمتی دارایی بدهند.

در مطلب بعدی، ترسیم خطوط روند را بررسی خواهیم کرد.

منبع: newsbtc.com