قربانیان بدافزار رنسوم ور در حال جنگیدن با مهاجمین و پیروزی هستند

قربانیان بدافزار رنسوم ور در حال جنگیدن با مهاجمین و پیروزی هستند

ابتکار عمل توسط یوروپول از سال 2016 تاکنون 630 میلیون دلار در خواست هایبدافزار رنسوم را متوقف کرده است.

ابزار محافظتی در برابر رنسوم، یک حرکت انجام شده توسط یوروپول برای مبارزه با تهاجم های بدافزار رنسوم ور تا به حال 632 میلیون دلار را را برای افراد مختلف علیه ایت برنامه از سال 2016 نجات داده است.

طبق اطلاعیه منتشر شده توسط یوروپول، این برنامه محافظتی چهارمین سالگرد افتتاح خود را جشن می گیرد. طی چهار سال گذشته، این برنامه به لطف تلفیقی از ابزارهای 163 شریک، بیش از 4،2 میلیون بازدید کننده از 188 کشور جهان جمع کرده است.

وب سایت این برنامه 100 ابزار مختلف را شامل می شود که شامل 140 خانواده مختلف بدافزار است.

پوشش طیف گسترده ای از بدافزارهای رمزگشا

بزرگترین کمک کننده این پروژه آزمایشگاه بدافزار یعنی امسی سافت(Emsisoft) است که تاکنون 54 ابزار در این زمینه کمک کرده است.

در گفتگو با خبرگزاری، برت کالو، تحلیلگر تهدید در Emsisoft، گفت كه این پروژه به جمع عظیمی از مردم کمک كرده است تا اطلاعات خود را بازیابی كنند “بدون نیاز به پرداخت باج، و این بدان معنی است كه پول كمتری در جیب مجرمان سایبری میرود”:

این پروژه همچنین به افراد کمک می کند تا داده هایی را که در غیر این صورت برای همیشه از بین می روند بازیابی کنند. از بین رفتن مواردی مانند عکس های عروسی و فیلم های اولین قدم های نوزاد، بدیهی است که دلهره آورانه برای مردم است و قادر به کمک به آنها برای بازگرداندن این موارد، بخش مهمی از کاری است که دیگر باج نمی دهد.

در تاریخ 12 ماه می، سازمان بین المللی مبارزه با جرایم، اینترپل ، با شرکت امنیت سایبری، کسپرسکای به نیروها پیوست تا کمپینی تحت عنوان “روز ضد بدافزار” را آغاز کند. تاریخ در سومین سالگرد مهمترین حمله باج افزار به بایگانی شرکت WannaCry تعیین شده است.