تبدیل نقطه حمایت به نقطه مقاومت و برعکس

تبدیل پشتیبانی به مقاومت و برعکس

در مطلب پیشین، چگونگی یافتن و رسم نمودار حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در این مطلب، تبدیل این نقاط به یکدیگر موضوع مورد بحث است.

پس از عبور از نقاط مقاومت و حمایت، قیمت اغلب به چیزی که بود برمی‌گردد و مقاومت به حمایت و حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود.

بطور مثال، اگر نقطه مقاومت شکسته شود و قیمت‌ها بیشتر شوند، نقطه مقاومت تبدیل به نقطه حمایت می‌شود.

وقتی نقطه حمایت تایید می‌شود، افزایش قیمت ادامه پیدا می‌کند.

در مطلب بعدی، با انواع مختلف حمایت و مقاومت آشنا خواهیم شد.

منبع: newsbtc.com