سطوح حمایت و مقاومت

سطوح مقاومت و حمایت

در مطلب پیشین، خطوط روند رایج بیت کوین را بررسی کردیم. در این مطلب، با حمایت و مقاومت آشنا می‌شویم.

در حالیکه خطوط روند معمولاً مورب هستند، سطوح حمایت و مقاومت به صورت افقی قرار دارند. سطوح روانشناختی خاصی مانند اعداد رند نیز به عنوان پشتیبانی و مقاومت قوی عمل می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت فشار و کششی را فراهم می‌کنند که قیمت‌ها را تا پای شکستن نوسان می دهند.

اگر سطوح حمایت و مقاومت نباشند، روندها به پایان نمی‌رسند و دارایی‌ها برای همیشه صعود یا سقوط می کردند. حمایت و مقاومت به‌عنوان دروازه‌بان برای بازه‌های تجاری جدید عمل می‌کند.

شکست سطح حمایت، منجر به حرکت نزولی شده و شکست سطح مقاومت، منجر به پیشروی و سپس صعود می‌شود.


سطوح حمایت و مقاومت معمولاً سطح قیمتی است که در آن خوشه‌های بزرگتری وجود دارد. معامله‌گران منتظر هستند سفارشات در این ناحیه پر شود، این باعث می‌شود تا دیواری ایجاد شده تا هنگامی که مومنتوم با آن برخورد می‌کند رد یا معکوس شود.

در مطلب بعدی، چگونگی یافتن و رسم نمودار حمایت و مقاومت را بررسی خواهیم کرد.

لینک منبع: newsbtc.com