حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت

در مطلب پیشین، ترسیم خطوط روند را بررسی کردیم. در این مطلب با حمایت و مقاومت آشنا می‌شویم.

از خط روند (Trend lines)می توان برای رسم حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد. اما از ابزارهای دیگری نیز برای این منظور استفاده می‌شود.

مقاومت و حمایت، سطوح قیمتی است که با استفاده از بلوک های سفارش خرید و فروش تعیین شده و در نتیجه با رسیدن به این سطوح قیمت، واکنش شدیدی از خود نشان می دهد.

این نمودار می تواند به صورت افقی یا مورب، یا حتی بر روی سطوح کلیدی به دست آمده از روانشناختی افراد و معامله‌گران، مانند اعداد گرد یا اعداد متناوب مانند 10000 یا 6،666 دلار وجود داشته باشد.

در مطلب بعدی، به الگوهای نموداری خواهیم پرداخت.

منبع: newsbtc.com