در 24 ساعت گذشته قیمت استلار لومنز ( XLM) تا حدود 60% افزایش یافته و برای اولین بار پس از سپتامبر 2018 از مرز 0.2 دلار عبور کرده است. ...