با راه‌اندازی اتحادیه دیفای شرکت پولکادات (polkadot) با برنامه پشتیبانی از اعتبار سنج‌ها، این شرکت قصد گسترش اکوسیستم خود را دارد. ...