تعدادی از معامله‌گران انتظار دارند که در حال حاضر تصحیح قیمت عمیق‌تری اتفاق بیفتد. اما داده‌ها حاکی از آن است که افزایش قسمت بیت کوین منتفی نیست. ...

برخی از تحلیل‌گران اظهار کردند که بیت کوین به دلیل نوسانات آن مدیومی موثر برای مبادله نیست و نمی‌توان از آن به ‌عنوان ذخیره دارایی استفاده کرد. ...