تنظیم و انطباق ممکن است پر زرق و برق‌ترین نکته‌ای که باید در هنگام ساختن یک صرافی عالی مورد توجه قرار بگیرد، نباشد. ...

شیلا وارن عضو کمیته اجرایی مجمع جهانی اقتصاد و در بخش رهبری مرکزی آن برای تحقق انقلاب چهارم صنعتی فعالیت می‌کند. ...