اتریوم در حال حاضر تنها نیمی از ارزش موجود در بلاک چین اتریوم را به خود اختصاص داده است زیرا سکه های دفی مانند لینک و استیبل کوین جای خود را می گیرند. با کمتر از دو هفته به پنجمین ...