الویرا نابیولینا (Elvira Nabiullina) رئیس بانک روسیه می‌گوید که باید بین ناشناس بودن و حفظ حریم شخصی در روبل دیجیتال مرزی قائل شویم. ...