بانک مرکزی لبنان قصد دارد یک ارز دیجیتالی جدید در سال 2021، در مبارزه با رکود اقتصادی راه اندازی کند ...