نمودارهای کندل ژاپنی یا شمعی ژاپنی نوعی نمودار قیمت هستند که قیمت‌های پایین یا بالای، اوراق بهادار را در دوره‌های زمانی مختلف مشخص می کنند. ...

وقتی تغییرات قیمت با قدرت و سرعت در یک جهت حرکت می‌کند ، روندی از این تغییرات شکل می گیرد. هنگامی که این روند شکل گرفت، تا یک مدت زمان خاصی، روند قیمت حفط خواهد شد. ...

قله ها و دره های مربوط به تمام رفتارها و تغییرات قیمت در تمام بازه‌های زمانی، اغلب منجر به شکل‌گیری الگوهای قیمت می‌شود. ...