اندیکاتورها هم بسته به ابزار می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. ...

صدها شاخص فنی(اندیکیتور) و اسیلاتور در دسترس است که می توانند با سیگنال دهی و یا تایید الگوی قیمت به سرمایه گذاران و معامله گران بیشتر کمک کنند ...