پروژه‌ی شهرک فناوری ایکان سیتی بر پایه ارز دیجیتال آکوین بنا شده و در کشور سنگال در حال توسعه است. ...