روسیه یکی از پنج کشور پیشتاز در حوزه ورود به ارزهای دیجیتال در دنیا با هدف افزایش پرداخت های غیرنقدی است. تعداد تراکنش‌های غیرفیزیکی هر ساله در این کشور در حال افزایش است. ...