کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه پس از اینکه بانک مرکزی این کشور، صرافی‌ها و موسسات مالی را از ارائه خدمات در حوزه رمزارز منع کرد، برنامه‌های خود برای تعیین چارچوب قانونی رمزارزها متوقف کرده است. ...