مقامات و دولت مردان نیجریه به امید فناوری بلاکچین و رمزنگاری، ارز دیجیتال خود را بروزرسانی می‌کنند. ...

پروژه‌ی شهرک فناوری ایکان سیتی بر پایه ارز دیجیتال آکوین بنا شده و در کشور سنگال در حال توسعه است. ...

مدیرکل NITDA در این باره گفت: ما می‌خواهیم نیجریه از لحاظ استراتژیک در موقعیت مناسبی باشد که بتواند ارزش‌های پتانسیل بالقوه بلاکچین را دریافت کند. ...