با رکود اقتصاد جهانی، ارزش بیت کوین در برابر ارزهای فیات در حال افزایش است. در حال حاضر ارزش بیا کوین یازدهمین دارایی بر پایه پول جهانی است. ...