با شیوع بیماری کرونا، تاثیرات منفی این بیماری در بیشتر کسب و کارها دیده می‌شود اما در دنیای دیجیتال این امر به عنوان نکته‌ای مثبت دیده می‌شود... ...