ایده اصلی کریپتو ست این است که سطح امنیتی بی‌سابقه ای در فضا ایجاد کند. و همچنین یک محیط اجرای قابل اطمينان کاملاً ضد دستکاری فراهم آورد. ...

امنیت بالا در جابجایی ارز، برای دستیابی به برتری نسبت به سایرین ضروری است. هر حمله هک باعث تضعیف و بین رفتن اعتبار یک صنعت می‌شود. ...