الگوی سر و شانه یک ساختار متشکل از تعدادی سقف و کف قیمتی است که نشان‌دهند یه کشمکش و جنگ است که در میان خریداران و فروشندگان دربازار رمزارزها در گرفته است. ...

الگوی مستطیلی به نوعی معرف محدوده‌ای است که سقف و کف قیمتی دارایی بین دو خط موازی افقی در نوسان است. ...

ین الگو را به دلیل مشابهت با شکل پرچم به نام الگوی پرچم نامگذاری کرده‌اند. ...

بسته به شیب ساختار حرکت قیمتی دارایی، الگوهای کنج می‌تواند نزولی یا صعودی باشند. ...

مثلث‌ ها بسته به زاویه آن، صعودی یا نزولی هستند. ...

اندیکاتورها هم بسته به ابزار می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. ...

متداول‌ترین نوع مقاومت و حامیت، نوع افقی است. ...

سطوح حمایت و مقاومت معمولاً سطح قیمتی است که در آن خوشه‌های بزرگتری وجود دارد. معامله‌گران منتظر هستند سفارشات در این ناحیه پر شود. ...

گاهی اوقات دو خط روند موازی با هم ایجاد می‌شود و باعث بوجود آمدن یک کانال می‌شود. ...

هنگام ترسیم خطوط روند، اطمینان حاصل کنید که این خطوط از طریق چندین نقطه‌ی تماس متصل هستند. ...