تنها رمزارزهای بزرگ به عنوان یک جفت پایه با سایر ارز های دیجیتال در دسترس هستند. به عنوان مثال ، BTC به عنوان بخشی از یک جفت های معاملاتی رمزارز به طور منظم با ارزهای رمزپایه دیگر جفت می شود. ...