تنها رمزارزهای بزرگ به عنوان یک جفت پایه با سایر ارز های دیجیتال در دسترس هستند. به عنوان مثال ، BTC به عنوان بخشی از یک جفت های معاملاتی رمزارز به طور منظم با ارزهای رمزپایه دیگر جفت می شود. ...

ارزهای فیات، پول‌های بی‌پشتوانه رایج در کشورها را شامل می‌شوند. جفت‌های معاملاتی، به جفت‌های قابل مبادله با ارز دیجیتال گفته می‌شوند. ...