کش اپ مبالغ زیادی به جو روگان پرداخت میکند تا در جدیدترین پادکست خود در مورد بیت کوین و بر اساس سخنرانی دست نوشته ان ها صحبت کند. سازنده پادکست جو روگان چند دقیقه اول قسمت اخیرش را صرف خواندن ...