ویژگی‌های فنی بیت کوین و سوددهی مناسب، این ارز دیجیتال را به دارایی باارزشی برای دخیره در خزانه شرکت‌ها تبدیل کرده است. ...