نمودار روند (Trends)، نمودارهایی برای نمایش روند تغییرات قیمت هستند که هم مسیر با تغییر قیمت حرکت می‌کنند. و می توان استرات×ی معاملات را بر اساس آن تعیین کرد. ...

سطوح حمایت و مقاومت معمولاً سطح قیمتی است که در آن خوشه‌های بزرگتری وجود دارد. معامله‌گران منتظر هستند سفارشات در این ناحیه پر شود. ...

هنگام ترسیم خطوط روند، اطمینان حاصل کنید که این خطوط از طریق چندین نقطه‌ی تماس متصل هستند. ...

خطوط روند به خطوطی گفته می‌شوند که بر روی یک نمودار ترسیم می‌شود و در چند نقطه نمودار روند قیمت دارایی را که نوعی واکنش قدرتمند در آن رخ می‌دهد، را به هم متصل می‌کند. ...

وقتی تغییرات قیمت با قدرت و سرعت در یک جهت حرکت می‌کند ، روندی از این تغییرات شکل می گیرد. هنگامی که این روند شکل گرفت، تا یک مدت زمان خاصی، روند قیمت حفط خواهد شد. ...

خطوط روند می‌تواند به صورت افقی، مورب یا حتی در امتداد منحنی ترسیم شود. ...