دش یک پروژه متن باز است و یک رمزارز و یا آلتکوین (جایگزین رای بیت کوین) است. این پروژه یک فورک از بیت کوین است. ...