تعدادی از معامله‌گران انتظار دارند که در حال حاضر تصحیح قیمت عمیق‌تری اتفاق بیفتد. اما داده‌ها حاکی از آن است که افزایش قسمت بیت کوین منتفی نیست. ...

داده‌ها نشان می‌دهند که خوشه های نهنگ بیت کوین و همچنین نهادها پشت رالی فعلی قرار دارند و بازار گاو بعدی ممکن است قویتر از بازار سال 2017 باشد. ...