رای گیری بر بستر اینترنت با چالش های متعددی روبرو است که برای داشتن یک سیستم رای گکیری امن باید رفع شود. راه حل این مشکلات سیستم رای گیری مبتنی بر بلاکچین است. ...