روند نزولی قیمت طبق تعریف به مجموعه ای از پایین‌ترین قیمت‌ها در یک دوره و یا پایین‌ترین قیمت در حالت کلی گفته می‌شود. ...

هنگام ترسیم خطوط روند، اطمینان حاصل کنید که این خطوط از طریق چندین نقطه‌ی تماس متصل هستند. ...

نمودارهای کندل ژاپنی یا شمعی ژاپنی نوعی نمودار قیمت هستند که قیمت‌های پایین یا بالای، اوراق بهادار را در دوره‌های زمانی مختلف مشخص می کنند. ...

وقتی تغییرات قیمت با قدرت و سرعت در یک جهت حرکت می‌کند ، روندی از این تغییرات شکل می گیرد. هنگامی که این روند شکل گرفت، تا یک مدت زمان خاصی، روند قیمت حفط خواهد شد. ...