این چیزی نیست که باید از آن بترسید. بلکه باید از دیدن آن هیجان‌زده شوید. اینکه بتوانید یک سازمان خودگردان غیر متمرکز را به سرانجام برسانید، بسیار عالی است. ...