سختی استخراج اتریوم امروز توانست رکورد خود در دو سال اخیر را بشکند. سختی استخراج اتریوم را تعداد فعالان در شبکه مشخص می‌کنند. ...