با افزایش قیمت بیت کوین (BTC) به‌دلیل نامشخص بودن نتیجه نهایی انتخابات ایالات محتده، به‌نظر می‌رسد علاقه سرمایه‌گذاران به شرط بستن روی بازارها رو به افزایش باشد. ...