متداول‌ترین نوع مقاومت و حامیت، نوع افقی است. ...

حمایت و مقاومت را می‌توان با نمودار روند (trend lines) درست مثل نمودار روند عادی ترسیم کرد اما روش های بهتری نیز برای یافتن و رسم آنها وجود دارد. ...

سطوح حمایت و مقاومت معمولاً سطح قیمتی است که در آن خوشه‌های بزرگتری وجود دارد. معامله‌گران منتظر هستند سفارشات در این ناحیه پر شود. ...

روند رایج را باید به عنوان یک سرمایه‌گذار دنبال کنید تا بتوانید بهتر در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. ...

حمایت مقاومت سطوحی از قیمت ها هستند که با توحجه به رفتار خریداران و فروشندگان تعیین می شوند. ...

رسانه Stack Funds در تحلیلی در نسبت محدودیت بازار بیت کوین به ترموکپ معتقد است مقدمه‌ای برای تکرار رفتار صعودی (گاوی) است. ...