بزرگترین بانک سنگاپور که DBS نام دارد، پس از تدوین برنامه‌های خود در اکتبر سال جاری، قصد دارد تا در آینده نزدیک یک بخش جدید مبادله رمزارز به نام DBS Digital Exchange را راه‌اندازی کند. ...