اس یو اس دی (sUSD) یک توکن ثابت ارزش از شبکه توکن سینتتیکس است. به این معنا که این توکن از طریق پروتکل های موجود در این پلتفرم تولید و عرضه می‌شود. ...

سینتتیکس یا شبکه توکن‌های سینتتیکس Synthetix Token Network یک پروتکل (آیین نامه) برای تولید توکن‌های دلخواه است که معادل یک دارایی در دنیای واقعی هستند. ...