الراند یا الروند یک پروتکل بلاک چینی است که به دنبال دستیابی به تراکنش‌های سریع از طریق استفاده از تکنیک خرد کردن بانک اطلاعاتی و تقسیم آن‌ها بین گره‌ها است. ...