شیلا وارن عضو کمیته اجرایی مجمع جهانی اقتصاد و در بخش رهبری مرکزی آن برای تحقق انقلاب چهارم صنعتی فعالیت می‌کند. ...