بعد از سال‌ها اقدام قانونی از سوی نهادهای حاکم بر ایالات متحده،‌ عرضه اولیه سکه Blockvest که مربوط به سال 2018 است،‌ سفارشات نهایی خود را دریافت کرده‌است. ...