بانک‌ها و موسسات بزرگ دوست دارند که هر روز با وسایل جدید نوآوری‌های جدید هم به صنعت خود اضافه کنند اما این نظریه ممکن است اشتباه باشد. ...