بحث انتخاب سخت افزار مناسب ماینینگ به یکی از مهم ترین بحث‌ها در میان ماینرهای رمزارز در دنیا تبدیل شده است. ...