نمودار روند (Trends)، نمودارهایی برای نمایش روند تغییرات قیمت هستند که هم مسیر با تغییر قیمت حرکت می‌کنند. و می توان استرات×ی معاملات را بر اساس آن تعیین کرد. ...

حمایت و مقاومت را می‌توان با نمودار روند (trend lines) درست مثل نمودار روند عادی ترسیم کرد اما روش های بهتری نیز برای یافتن و رسم آنها وجود دارد. ...

نمودارهای کندل ژاپنی یا شمعی ژاپنی نوعی نمودار قیمت هستند که قیمت‌های پایین یا بالای، اوراق بهادار را در دوره‌های زمانی مختلف مشخص می کنند. ...

نمونه‌های خاصی از نرم‌افزارهای نموداری، مانند TradingView، قابلیت سفارشی سازی نمودارها متناسب با سلیقه شخصی یا مطابق با قالب یک وب‌سایت یا وبلاگ را دارند. ...

نمودارهای منطقه ای یکی دیگر از انواع نمودارهای خطی است که سطح زیر خطوط نشان‌دهنده قیمت مناطق معامله شده در بازار است که در واقع معاملات در زیر آن خط انجام می‌شود. ...

نمودارهای خطی، نوع دیگری از نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند که نما و ظاهری دیداری بهتر و روان‌تری را در خصوص عملکرد قیمت دارایی در بازار ارائه می‌دهند. ...

تمام جنبه‌های تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودارهای قیمتی دارایی است. به هرترتیب، انواع مختلفی از نمودارهای تحلیل تکنیکال قیمتی برای داریی‌ها وجود دارد. ...

قله ها و دره های مربوط به تمام رفتارها و تغییرات قیمت در تمام بازه‌های زمانی، اغلب منجر به شکل‌گیری الگوهای قیمت می‌شود. ...

تحلیل تکنیکال همیشه به وسیله نمودار قیمتی دارایی‌ها شروع می‌شود. با این نوع تحلیل وابسته به نوع نمودار انتخاب شده است و با توجه به آن تغییر می‌کند. ...

تحلیل تکنیکال به معنای مطالعه منظم و دقیق روی قیمت‌‌ها با کمک ابزار نمودارهای قیمتی مختلف و ارزیابی سابقه عملکردی آنها گفته می‌شود. ...